custipen
|| CUSTIPEN Governing Board ||

 

DOE

 

  PKU_logo  

 

  IMP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Governing Board

 

Yugang Ma (Shanghai Institute of Applied Physics)
Zhongzhou Ren (Nanjing University)
Furong Xu (Managing Director, Peking University) 
Yanlin Ye (Co-Director, Peking University)
Wenlong Zhan (Chinese Academy of Science)
Chengjian Lin (China Institute of Atomic Energy)
Yuhu Zhang (Institute of Modern Physics, CAS)
Shan-Gui Zhou (Institute of Theoretical Physics, CAS)

P.Danielewicz (Co-Director, Michigan State University)
Bao-An Li (Principal   Investigator, Texas A&M-Commerce)
W. Nazarewicz (Michigan State University and FRIB)
J. Piekarewicz (Florida State University)
B. Sherrill   (Michigan State University).

Scientific Secretary
Junchen Pei (Peking University)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Updated at Feb.22, 2013         Copyright © 2013 Peking University